Duszpasterze

Księża obecnie pracujący w parafii

Proboszcz

Ks. kan. Jerzy Beksiński

Wikariusze

Ks. Rafał Kasprzyk
Ks. Robert Capała

Księża pracujący dawniej

Proboszczowie

Wikariusze

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License