Historia parafii

Łagów Opatowski należy do najdawniejszych miasteczek polskich. W 1085 r. Władysław Herman darował Łagów biskupom kujawskim (rel. Długosza). Parafia powstała przed 1250 r. Dokładna data nie jest znana. Za czasów Długosza istniał tu kościół w połowie murowany, a w połowie drewniany. W r. 1502 Łagów został spalony przez Tatarów. Obecny kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła został zbudowany w 1682 r., murowany, późnogotycki o 3 nawach z fundacji biskupa włocławskiego Hieronima Rozrażewskiego. Starsze od naw jest prezbiterium. W nim znajduje się ołtarz główny, późnorenesansowy, z 1600 r. Konserwacja tego ołtarza trwała kilka lat i została ukończona w 1988 r. Prace konserwacyjne wykonali Kazimierz i Adam Kaszubowie z Radomia oraz Kazimierz Swat z Chełma. Kościół uległ spaleniu w październiku 1944 r. W odbudowie kościoła wyróżnił się ks. Jan Oracz, dziekan i proboszcz Łagowa od r.1945, naswtępnie ks. Ignacy Bilnicki. W dalszej konserwacji kościoła trzeba wspomnieć o zasługach ks. Kazimierza Kończyka. Ostatnie prace restauracyjne przy kościele zostały wykonane w r. 1981. Parafia posiada akta parafialne od 1945 r.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License