Pogrzeby

Aby zamówić pogrzeb kogoś, kto należał do naszej parafii należy dostarczyć do kancelarii parafialnej kartę zgonu, w przypadku osób spoza naszej parafii - także zgodę miejscowego księdza proboszcza.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License