Powolania

Z naszej parafii pochodzi kilku księży i sióstr zakonnych

Księża

Ks. Henryk Król

Ks. Zbigniew Pustuła

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License